Τράπεζες: Αύξηση των καταθέσεων τον Οκτώβριο

Αύξηση 6,3% (1,5 δισ. ευρώ) παρουσίασαν οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών τον Οκτώβριο, σε μια θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 968 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο έναντι 877 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να παρουσιάζει αύξηση 36,1%.

Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις των Mη Xρηματοπιστωτικών Eπιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 143 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά 825 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, παρατηρήθηκε αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων κατά 1,5 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 283 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 6,3% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 206 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να εμφανίζει πτώση -23,4%.

Επιπλέον, το σύνολο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20,6 δισ. ευρώ. Η πλειοψηφία αφορά στεγαστικά δάνεια (8,3 εκατ. ευρώ), ενώ ακολουθούν δάνεια προς ΜΧΕ (9,2 δισ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1,8 δισ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1,4 δισ. ευρώ), καθώς και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).