Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Το νομοσχέδιο για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατατέθηκε απόψε στην Βουλή. Το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Αφορά την ρύθμιση ζητημάτων για την καλύτερη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ, την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, καθώς και τη διευκόλυνση καταβολής οφειλών μέσω ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω των συνθηκών της πανδημίας, την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων Υπουργείου Εργασίας, την περαιτέρω ρύθμιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των ανέργων και την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της υποστήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας-αναδοχής κ.α.