Πρόγραμμα «Γέφυρα» : Ξεπέρασαν τις 160.000 οι αιτήσεις

Στις 160.467 ανήλθαν οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω κρατικής επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 3 Αυγούστου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου υποβλήθηκαν πολλαπλάσιες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Μετά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των αιτήσεων, ακολουθεί η καταβολή της κρατικής επιδότησης του δανείου για 9 μήνες, η οποία λαμβάνει χώρα από τον τρέχοντα μήνα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής δόσεων, μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμής δόσεων, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής και μετά τη συμφωνία του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα, βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του, για μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Σημειώνεται ότι η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών φτάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή, ενώ η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Σε περίπτωση που το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης το α’ τρίμηνο, στο 50% το β’ τρίμηνο και στο 30% το γ’ τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Από την πλευρά τους, οι δανειολήπτες καλούνται να

καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους για,

  • 6 μήνες, για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020,
  • 12 μήνες, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 που δεν έχουν καταγγελθεί,
  • 18 μήνες, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020 που έχουν καταγγελθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
  • 12 μήνες, για δάνεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει ορισθεί σε μηνιαία βάση.

Αν δεν πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω, οι δανειολήπτες καλούνται να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση.