Προϋπολογισμός 2021: Κατατέθηκε το τελικό κείμενο στη Βουλή – Αναθεώρηση προβλέψεων για ανάπτυξη και έλλειμμα

Μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ το 2020 και χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2021 προβλέπει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, το τελικό κείμενο εκτιμά ότι η ύφεση θα ανέλθει στο 10,5%, θέτοντας τον πήχη για την ανάπτυξη στο 4,5% το 2021.

Παράλληλα, οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού αντιστοιχούν σε 5,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,5 δισ. αφορούν σε προβλεπόμενες εκταμιεύσεις και τα άλλα 3 δισ. ευρώ θα δεσμευτούν σε έναν «κουμπαρά ασφαλείας». Έτσι, το σύνολο των μέτρων θα φτάσει τα 31,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,9 δισ. ευρώ αφορούν το 2020 και τα 7,5 δισ. ευρώ το 2021.

Κατόπιν, το 2021 θα καταγραφεί δημοσιονομικό έλλειμμα 3,9% (6.670 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, εκτιμάται μείωση του δημοσίου χρέους στο 199,6% το 2021 έναντι 208,9% την φετινή χρονιά.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση της ανεργίας στο 18,9% από 17,3% το 2019, και μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 17,9% του εργατικού δυναμικού το 2021. Αναφορικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, προβλέπεται ανάκαμψη 16,4% και 22,5% αντίστοιχα.

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού εκτιμώνται στα 67,184 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,148 δισ. ευρώ σε σχέση με εκτιμώμενο ύψος τους για το 2020. Η μείωση αποδίδεται στη μείωση των δαπανών αντιμετώπισης της πανδημίας λόγω της αναμενόμενης ύφεσης του υγειονομικού φαινομένου κατά 5,756 δισ. ευρώ, όπως επίσης και στην εφάπαξ καταβολή ύψους 1.400 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που έλαβε χώρα το 2020.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται αύξηση των εσόδων κατά 3,571 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2020 (47,836 δισ. ευρώ), η οποία αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ (+2.465 εκατ. ευρώ), στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (+139 εκατ. ευρώ), στους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων (+163 εκατ. ευρώ) και νομικών προσώπων (+830 εκατ. ευρώ), στην σταδιακή αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών (+224 εκατ. ευρώ), καθώς και στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές (+709 εκατ. ευρώ).