Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 9,05 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 9,05 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο δεκάμηνο του 2020.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 38,4 δισ. ευρώ το 10μηνο μέχρι και τον Οκτώβριο, μειωμένα κατά 11,1% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 42,984 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.009 εκατ. ευρώ ή 8,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ήταν 35,564 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,052 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budgetary Plan – DBP) 2021, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα κατά περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδίδεται στους εξής λόγους:

  • μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό,
  • καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 3 διμηνιαίων δόσεων που είχαν προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020,
  • καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 6 μηνιαίων δόσεων του στόχου.

Παράλληλα, οι επιστροφές εσόδων αντιστοιχούν σε

4,581 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 778 εκατ. ευρώ από το στόχο (3.802 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,436 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,681 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες της περιόδου ανήλθαν στα 51.845 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 7.668 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.177 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που αποδίδεται στις παρακάτω αιτίες:

  • δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.450 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 2.064 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 489 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,
  • δαπάνη επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά ποσά των συνταξιούχων ύψους 1.400 εκατ. ευρώ,
  • αύξηση εκροών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 2.279 εκατ. ευρώ εξαιτίας των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 494 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 186 εκατ. ευρώ, για το μέτρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 997 εκατ. ευρώ, για τη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1.000 εκατ. ευρώ,
  • αυξημένες πληρωμές τόκων κατά 181 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία Οκτωβρίου

Σε μηνιαίο επίπεδο το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο ανήλθαν στα 4,899 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.

Ακόμα, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υποχώρησαν στα 5.393 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, τα έσοδα από φόρους ήταν 4,569 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Κατόπιν, οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2020 ανήλθαν σε 494 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (427 εκατ. ευρώ).

Τέλος, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 524 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Η πορεία των εσόδων του προηγούμενου μήνα οφείλεται στα μειωμένα έσοδα από ΦΠΑ το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020, για τους υπόχρεους υποβολής τριμηνιαίων δηλώσεων, καθώς και στη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον Covid-19. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφηκε αύξηση εσόδων του ΕΝΦΙΑ ως αποτέλεσμα της παράτασης για την πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, είπε ότι «τα φορολογικά έσοδα τον Οκτώβριο είχαν μείωση κατά 12,3%, κινήθηκαν συνεπώς καλύτερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.569 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «με δεδομένα τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα περιμένουμε όμως σημαντική επιδείνωση των εσόδων στο επόμενο διάστημα, που θα απεικονίζεται στα στοιχεία για τα έσοδα το 2020 που θα καταγράφει ο υπό κατάθεση προϋπολογισμός».