ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενίσχυση παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών λόγω κορωνοϊού

Πρόγραμμα ενίσχυση παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού δημοσιεύθηκε σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ ανά παραγωγό – πωλητή λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητα αυτήν είτε σε άλλη Περιφέρεια από αυτήν της έδρας της εκμετάλλευσής του είτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα, του οποίου η δραστηριότητα περιορίστηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους.

Η ενίσχυση περιλαμβάνει τους παραγωγούς – πωλητές, οι οποίοι:

  • έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 έως και 31/12/2019.
  • δεν έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΥπΑΑΤ ΜΕΝΟ και ΚΗΜΟ όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Νωπών Οπωροκηπευτικών ή στον κλάδο της Οικοτεχνίας.
  • δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14).
  • διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε ισχύ.