Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας – Κουβέιτ στον γεωργικό τομέα

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της Γεωργίας μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Όπως σημειώνεται, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στους εξής τομείς:

 • Φυτική Παραγωγή
 • Παραγωγή φαρμακευτικών φυτών
 • Γενετική βελτίωση και φυτογενετικοί πόροι
 • Βιολογική γεωργία και βιολογική καταπολέμηση
 • Προστασία φυτικής παραγωγής και καταπολέμηση παρασίτων
 • Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα
 • Κτηνοτροφία και ζωική παραγωγή
 • Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων
 • Παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας
  Ασφάλεια τροφίμων
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης
 • Αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 • Κλιματική αλλαγή και προσαρμογή φυτών
 • Ιχθυοκαλλιέργεια
 • Αγροτική έρευνα
 • Υγεία ζώων και εργαστηριακή διάγνωση

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι η συνεργασία θα λάβει χώρα μέσω ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών και ενημέρωσης, ανταλλαγής επιστημονικών ερευνητικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, επιτόπιων επισκέψεων και συναντήσεων σε κάθε μία από τις δύο χώρες, καθώς επίσης και ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων μικτών επιχειρήσεων για συνεργασία μεταξύ των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.