ΔΕΗ: Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Standard & Poor’s

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, η οποία έφτασε στο Β από το -Β.

Βασικοί λόγοι είναι η στρατηγική τοποθέτηση της ΔΕΗ στην αγορά και η βελτιωμένη κατάσταση της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Σύμφωνα με την Standard & Poor’s, η στροφή της Ελλάδας προς καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ σκοπεύει να επιταχύνει το κλείσιμο των ορυχείων λιγνίτη και των μονάδων παραγωγής, κάτι που σημαίνει μείωση της εγκατεστημένης χωρητικότητας λιγνίτη σε 0,7 GW το 2023 από 3,7 GW το 2019.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 1,5 GW μέχρι το 2023 από 0,15 GW το 2019.

Κατόπιν, επισημαίνεται ότι το EBITDA προβλέπεται να αυξηθεί, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των λιγνιτωρυχείων.

Κατά συνέπεια, η ακολουθούμενη πολιτική μπορεί να βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΔΕΗ.