Οκτώβριος 2020 | Σελίδα 44 από 44 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Σχέδιο ρύθμισης για τα χρέη που προέκυψαν από τον κορωνοϊό

«Στα σκαριά» βρίσκεται σχέδιο του Υπ. Οικονομικών για την διευκόλυνση της αποπληρωμής…