Η ΕΕ ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων κατά των ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα έως τις 31 Οκτωβρίου 2021

Το Συμβούλιο ανανέωσε σήμερα το ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων κατά των ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα και τον σχετικό κατάλογο προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα για ένα ακόμη έτος έως τις 31 Οκτωβρίου 2021. Η απόφαση ελήφθη υπό το φως της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής απειλής.

Οι κυρώσεις της ΕΕ συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδίων προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για ομάδες και οντότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Πέντε πρόσωπα υπόκεινται επί του παρόντος σε περιοριστικά μέτρα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016, η ΕΕ είναι σε θέση να επιβάλει, με αυτόνομο τρόπο, περιοριστικά μέτρα κατά των ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα, και κατά προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους. Το καθεστώς της ΕΕ είναι ανεξάρτητο, αλλά συμπληρωματικό προς το καθεστώς που επιτρέπει την έγκριση κυρώσεων σε επίπεδο ΟΗΕ.

Η σχετική νομική πράξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Οκτωβρίου 2020.