Ευρωζώνη: Δυσκολότερη η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες το γ’ τρίμηνο

Αυστηροποίηση των κριτηρίων δανεισμού από τις τράπεζες στην Ευρωζώνη καταγράφει έρευνα τραπεζικού δανεισμού από το Ευρωσύστημα.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι πιστωτικοί κανόνες έγιναν πιο αυστηροί για τα επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά και άλλα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, οι όροι για χορήγηση νέων δανείων προς τις επιχειρήσεις έγιναν πιο αυστηροί εξαιτίας των μεγαλύτερων περιθωρίων επιτοκίου. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και για τα στεγαστικά δάνεια.

Σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι τράπεζες σημειώνουν πως καταγράφηκε βελτίωση, εξέλιξη που οφείλεται στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τόνωση της οικονομίας. Έτσι, οι όροι χορηγήσεων τραπεζικών δανείων, καθώς επίσης και ο όγκος δανείων παρουσίασαν βελτίωση.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού συστήματος ισχυρίζονται πως το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ και το αρνητικό επιτόκιό της για την αποδοχή καταθέσεων επιβράδυνε την κερδοφορία.

Αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, εκτιμάται ότι οι συνθήκες δανεισμού θα παραμείνουν δυσχερείς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.