Υπερωρίες λόγω καραντίνας: Αλλάζει η διάταξη μετά το σάλο που ξέσπασε, τι θα ισχύσει

Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν με την αρχική διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αναπλήρωση των ημερών που τίθενται οι εργαζόμενοι σε καραντίνα 7 ή 14 ημέρες λόγω κορονοϊού με υπερωρίες, αναγκάζουν την κυβέρνηση σε αλλαγή της ρύθμισης.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News η νέα διάταξη θα προβλέπει ότι ο εργαζόμενος οφείλει να αναπληρώσει τις μισές εργάσιμες ημέρες και ώρες από αυτές που έλειψε από την επιχείρηση, κάνοντας υπερωρία μόνο μια ώρα την ημέρα πέρα από το καθορισμένο του ωράριο του, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί τηλεργασία.

Η νέα διάταξη προβλέπει ακόμη ότι η αναπλήρωση των ωρών που χάθηκαν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και πέρα από το 2020. Ειδικότερα η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς τον περιορισμό που έθετε η προηγούμενη ρύθμιση, μέχρι το τέλος του 2020. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος μπει σε καραντίνα 7 ημερών θα κληθεί να αναπληρώσει μόνο τις 3,5 μέρες ενώ αν η καραντίνα είναι 14 ημερών θα αναπληρώσει μόνο τις 7 ημέρες.

Όπως είχε αποκαλύψει το Dikaiologitika News η αρχική ρύθμιση όριζε ότι ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε καραντίνα επτά ή δεκατεσσάρων ημερών, μπορεί να να καθορίσει με απόφαση του την εξ αποστάσεως εργασία.

Ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να απασχολήσει τον εργαζόμενο έως τρεις ώρες ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της καραντίνας του εργαζόμενου και όχι πέραν από τις 31/12/2020, μέχρι της συμπλήρωσης του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε κατ’ οίκον.

Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα απουσίας του ανωτέρω εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται κατά τον χρόνο αναπλήρωσης της απουσίας του από την εργασία καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Όμως οι έντονες αντιδράσεις που προέκυψαν με τους νομικούς κύκλους να μιλούν να καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων ανάγκασαν το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προχωρήσει σε αλλαγή της ρύθμισης η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που θα κατατεθεί στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα ο Γιάννης Καρούζος Εργατολόγος – δικηγόρος υπογράμμισε ότι “για πρώτη φορά στη χώρα μας, προβλέπεται μια τέτοια άδεια, ομολογουμένως με καθυστέρηση στην έκτακτη συγκυρία του κορονοϊού.

Μέχρι σήμερα, η πρακτική ήταν ο περιστασιακός χειρισμός εκ μέρους του ΕΟΔΥ στην αντιμετώπιση του θέματος. Από περιστατικά που μου αναφέρθηκαν, προέκυψε η εκ μέρους του ΕΟΔΥ χορήγηση άδειας ασθενείας. Αυτό με καθυστέρηση.

Ξαφνικά, η περιστασιακή αυτή πρακτική του ΕΟΔΥ καταργείται. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. Ιταλία κλπ., όπου η άδεια αυτή χορηγείται ως άδεια ασθενείας και επιδοτείται από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στη χώρα μας υιοθετείται άλλη πρακτική.

Το σχέδιο της διάταξης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα τεχνικής φύσεως αλλά και ουσιαστικού εργατικού δικαίου. Έτσι, πέραν από την τεχνική λογιστική γραφειοκρατία που θα προκύψει, ως προς το ουσιαστικό εργατικό δίκαιο, καταστρατηγείται ο θεσμός και η αμοιβή της υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης”.

 

www.dikaiologitika.gr