Γενικότητες άνευ περιεχομένου

Πριν από μία ημέρα βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της ανεργίας στη χώρα μας, προβαίνοντας σε δύο προτάσεις.

Η πρώτη καλούσε τους νέους και τις νέες να διερευνήσουν πιο ενεργά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, καθώς υπάρχουν πολλοί εξ αυτών που δεν αναζητούν σχετικές πληροφορίες.

Η δεύτερη αναφερόταν στην σημασία της σωστής δόμησης βιογραφικού από τους ίδιους, αντί να πηγαίνουν στα πολιτικά γραφεία για αναζήτηση εργασίας.

Αρχικά, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η σχέση μεταξύ ΟΑΕΔ και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα κρίνεται δυσλειτουργική. Θα ήταν καλύτερο για τα μέλη του πολιτικού προσωπικού της χώρας να δουν την λειτουργία των αντίστοιχων ΟΑΕΔ των βορειοευρωπαϊκών χωρών, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα στα καθ’ ημάς.

Κατόπιν (και ίσως πιο σημαντικό), πάρα πολλοί νέοι στη χώρα μας έχουν εξαιρετικά βιογραφικά. Παρ’ όλα αυτά, αναγκάζονται να βλέπουν τις πύλες της αγοράς εργασίας κλειστές λόγω νοοτροπιών και πρακτικών που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους. Άλλωστε, στο κλειστό κοινωνικό σύστημα των «γνωστών» και της «κλίκας», κάθε απόπειρα βελτίωσης των προσόντων ενδέχεται να προσκρούσει σε τοίχο.

Παράλληλα, το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης (αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την αξία τους), θα έπρεπε μάλλον να προβληματίζει.

Οι νέοι είναι έτοιμοι να ακούσουν. Όμως, το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία ευκαιριών που θα τους επιτρέψουν να συνεισφέρουν στην ανάταξη της χώρας μας. 

 

Ι. Διαμάντης