Σχοινάς: Από τους κερδισμένους του προγράμματος SURE η Ελλάδα

Ως μια από τις επωφελούμενες χώρες του προγράμματος SURE είναι η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μετά την είδηση ότι η χώρα μας προβλέπεται να λάβει 2,7 δισ. ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο κ. Σχοινάς έγραψε στο Twitter: «Το πρόγραμμα #SURE και οι ενισχύσεις που εγκρίναμε σήμερα θα επιτρέψουν σε 15 Κράτη Μέλη να χρηματοδοτήσουν προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης που είναι αναγκαία στη τωρινή συγκυρία. Η Ελλάδα από τους κερδισμένους με ποσό 2.7 δις€. Ακόμη μια ψηφίδα στην εικόνα της ανάκαμψης».