ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 2020

Μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 0,4%, δηλαδή από 28 δισ. ευρώ σε 27,89 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στο σύνολό της μειώθηκε 0,5% και έτσι από 30,1 δισ. ευρώ που ήταν την περσινή χρονιά στο α΄ τρίμηνο, διαμορφώθηκε σε 29,9 δισ. ευρώ.

Σχεδόν αμετάβλητο ήταν το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Από -7,34% τους 3 πρώτους μήνες του 2019, έφτασε το -7,28% το αντίστοιχο διάστημα την φετινή χρονιά.

Όσον αφορά στην συνολική λήψη δανείων σε επίπεδο γενικής οικονομίας, καταγράφηκε λήψη δανείων 3,83 δισ. ευρώ το 2020, έναντι 4,69% το 2019.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις του τομέα που αφορά τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθαν στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.