Πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό απέστειλε ο Μιωνής

Πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα προσκόμισε στην  κοινοβουλευτική επιτροπή της προκαταρκτικής εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο  Σάμπυ Μιωνής.

Η πραγματογνωμοσύνη θα αποφανθεί εάν το ηχητικό είναι γνήσιο και δεν έχει υποστεί αλλοίωση. 

Η πραγματογνωμοσύνη θα ληφθεί υπόψιν από τους εισηγητές όλων των κομμάτων και γνώση θα λάβει και ο κ. Παπαγγελόπουλος ο οποίος έχει το δικαίωμα να το αντικρούσει με  υπόμνημά του.