ΔΕΗ: Έγκριση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ύψους 31,5 εκατ. ευρώ

Στην έγκριση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της ηλικίας τους προχώρησε το Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, 900 εργαζόμενοι αναμένεται να ενταχθούν στην διαδικασία, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 31,5 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο προκύπτει από την αποζημίωση 15.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο συν το μπόνους αποχώρησης που θα φτάσει τα 20.000 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προερχόμενοι είτε από σταθμούς είτε από ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Η αποχώρηση από την επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έξι μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Τέλος, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου προβλέπεται η παραμονή στη ΔΕΗ για ένα χρόνο στους εργαζόμενους που εκτελούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα.