Η εξεταστική πλησιάζει και τα ερωτήματα των φοιτητών παραμένουν αναπάντητα

Η επιστολή του Προπτυχιακού φοιτητή της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δημήτρη Κατενίζογλουπου εστάλη στα «Φοιτητικά Νέα» αναφέρει:                                                                                                                                   

«Αποστέλλω την εν λόγω επιστολή ως μία ύστατη προσπάθεια πλήρους ενημέρωσης της φοιτητικής κοινότητας αναφορικά με καίρια ερωτήματα που άπτονται της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και να μην έχουμε τις απαντήσεις που δικαιούμαστε επί σημαντικότατων ζητημάτων.

Τα ερωτήματα είναι πλείστα όσα και ανεξαιρέτως αναπάντητα!!

1. Πότε θα λάβουμε ενημέρωση για την πορεία διανομής των φοιτητικών συγγραμμάτων; Γιατί οι αρμόδιοι εκδοτικοί οίκοι και η αναλάβουσα την διανομή ταχυμεταφορική δεν απαντούν στα τηλεφωνήματα; Πότε θα λάβουν ανεξαιρέτως όλοι οι φοιτητές πανελλαδικά αλλά και στην Κύπρο τα φοιτητικά συγγράμματα που δικαιούνται; Γιατί η ενημέρωση σε πολλές περιπτώσεις είναι από ασαφής και ελλιπής έως ανύπαρκτη;  Δεν συνιστά δικαιολογία το ότι οι κούτες είναι πάρα πολλές και δεν δυνάμεθα να βρούμε τα βιβλία σας, ώστε να σας τα αποστείλουμε εγκαίρως! Κι αφότου η διανομή γίνεται έως 15 Ιουνίου, μην μας πιέζετε κύριέ μου και θα τα έχετε ως τότε!

2. Πότε θα ανακοινωθεί επιτέλους επισήμως η έναρξη της εξεταστικής περιόδου από την Κοσμητεία κάθε Σχολής και κάθε Τμήματος; Πόσο συγκεκριμένα θα διαρκέσει η εξεταστική περίοδος; Είναι αδιανόητο κάθε Πρυτανεία, για να προβεί σε μία ανακοίνωση, να ενημερώνει την φοιτητική κοινότητα πως η εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει ενδεχομένως έως και τις 31 Αυγούστου!!! Πότε, λοιπόν, θα τελειώσει η εξεταστική κάθε Σχολής και κάθε Τμήματος κάθε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σε όλη τη χώρα; Πότε θα λάβουν ακριβή ενημέρωση οι φοιτητές των Δημοσίων Πανεπιστημίων πανελλαδικά επ’αυτού του ζητήματος; Πότε οι Κοσμητείες θα πληροφορήσουν ακριβώς τους φοιτητές για το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου σε κάθε μάθημα;

3. Πώς θα διεξαχθεί η εξεταστική στα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; Γιατί το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο αντίστοιχος Υφυπουργός Παιδείας για ζητήματα που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άργησε τόσο να ανακοινώσει ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ιδρύματος το πώς θα διεξαχθεί η εξεταστική; Γιατί κάθε Πρυτανεία πανελλαδικά δεν έχει ανακοινώσει επισήμως και αμετακλήτως τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής; Ναι, είναι λογικό, εφόσον κάθε Σχολή και κάθε Τμήμα έχει διαφορετικές ανάγκες! Γιατί, όμως, κάθε Κοσμητεία δεν προβαίνει στην ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας; Γιατί ο κάθε Καθηγητής δεν ανακοινώνει τον τρόπο εξέτασης του μαθήματός του; Γιατί υπάρχει πλήρης μετάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων από τους μεν στους δε;

4. Έχουν ανακοινωθεί ορισμένοι πιθανοί τρόποι εξέτασης κάθε μαθήματος. Ένας από αυτούς είναι η διά ζώσης εξεταστική σε όσες περιπτώσεις μπορεί αυτό να καταστεί εφικτό. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις; Ποια μέτρα θα τηρηθούν; Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται; Ποιος εγγυάται την διασφάλιση της δημόσιας υγείας; Άλλος τρόπος είναι η μέθοδος της εξ αποστάσεως εξεταστικής. Αν επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης, ποιος θα εγγυηθεί την αδιαβλητότητα, την διαφάνεια, την ταυτοπροσωπία και την αντικειμενικότητα των εξετάσεων; Σε περίπτωση εξέτασης με κάμερα, πώς θα προασπιστεί το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων; Σε περιπτώσεις κατάρρευσης του συστήματος λόγω υπερσυσσώρευσης, προβλημάτων σύνδεσης, σήματος, ήχου, εικόνας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πώς θα διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση πάντων και πασών φοιτητών και φοιτητριών στην εξεταστική διαδικασία; Σε περιπτώσεις έλλειψης δικτύου, θα υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση δωρεάν MB, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία; Επίσης, σε περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργηθούν εξ αποστάσεως, έχει προωθηθεί ως πιθανός τρόπος εξέτασης η ανάρτηση των θεμάτων της εξέτασης του μαθήματος στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα, η επίλυσή τους και η αποστολή τους εντός ορισμένου χρόνου στον εκάστοτε διδάσκοντα. Δεδομένου ότι οι φοιτητές (ενδεχομένως) θα έχουν στην κατοχή τους τα συγγράμματα, σημειώσεις και σχετικό υλικό, την ευκαιρία να συνεννοηθούν μεταξύ τους ή και με σχετικούς με το εκάστοτε αντικείμενο σπουδών γονείς ή συγγενείς τους, πώς θα διασφαλιστεί το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας στον μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς επίσης να παραβιάζονται θεμελιώδη συνταγματικά του δικαιώματα; Και τέλος, υπάρχει ένας άλλος τρόπος διενέργειας της εξεταστικής που είναι η εκπόνηση εργασιών. Ποιο είναι το κίνητρο επιλογής του εν λόγω τρόπου εξέτασης από Σχολές και Τμήματα, από τη στιγμή που οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές και δεν προβλέπεται να ανοίξουν; Πώς είναι δυνατόν να εκπονηθούν εργασίες χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη ούτε καν για ηλεκτρονική πρόσβαση με τους αντίστοιχους κωδικούς του κάθε φοιτητή στις βιβλιοθήκες της κάθε Σχολής και του κάθε Τμήματος και συνεπώς στις εξειδικευμένες πληροφορίες του κάθε διαθέσιμου συγγράμματος; Γιατί, λοιπόν, δεν προάγεται πανελλαδικώς η ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών; 

5. Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις σε μαθήματα πρακτικά, εργαστηριακού τύπου και κλινικά; Ποια μέτρα προφύλαξης θα τηρηθούν; Πότε θα επιβεβαιωθεί ο ακριβής τρόπος εξέτασης, εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας να μην μπορέσουν να ολοκληρωθούν; Σε περίπτωση που αποφασιστεί από τον κάθε καθηγητή πως το μάθημά του που είναι πρακτικό, εργαστηριακό και κλινικό δεν θα εξεταστεί διά ζώσης αλλά εξ αποστάσεως, με ποιον ακριβώς τρόπο θα καταστεί αυτό εφικτό;

6. Ποια είναι η μέριμνα για τα ενοίκια των φοιτητών που έχουν ως μόνιμο τόπο κατοικίας άλλον από αυτόν όπου σπουδάζουν; Γιατί δεν προωθείται η έκπτωση σε όλα τα φοιτητικά ενοίκια, εφόσον τα πανεπιστήμια είναι οι μοναδικές υποδομές πανελλαδικώς που παραμένει άγνωστο πότε θα ξανανοίξουν; Δεν είναι άδικο και δαπανηρό για τις οικογένειες όλων των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις να επωμίζονται σε μία τόσο δύσκολη εποχή με τόσα έξοδα; Δεν θα ήταν θεμιτή μια τέτοιου είδους ελάφρυνση ως μέτρο στήριξης χιλιάδων οικογενειών που αναγκάζονται να πληρώνουν τόσο δυσβάσταχτα έξοδα; Εκτός από τα φοιτητικά ενοίκια είναι και τα πάγια και τα τέλη του συνόλου των λογαριασμών, τα κοινόχρηστα…Ποια η πρόβλεψη για όλα αυτά; 

7. Τι προβλέπεται για την επιστροφή και της τελευταίας ομάδας πληθυσμού στη γνώριμη καθημερινότητά της έστω και αρχικά με έναν σταδιακό τρόπο; Πού ωφελεί η δυσμενής αυτή διάκριση μεταξύ των κοινωνικών ομάδων; Γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην συμμετοχή στην κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας και οι φοιτητές των Δημοσίων Πανεπιστημίων αποκλείονται από αυτόν τον σχεδιασμό; Κατόπιν της έκδοσης ανακοινώσεως περί ελεύθερης μετακίνησης από νομό σε νομό ή ορθότερα από περιφέρεια σε περιφέρεια, πολλοί και εκ των φοιτητών έχουν ήδη κατευθυνθεί στις πόλεις στις οποίες σπουδάζουν αλλά και γενικότερα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα των πολιτών προς πάσα κατεύθυνση. Με την ανακοίνωση του σταδιακού ανοίγματος όλης της αγοράς, ήδη έχουν παρατηρηθεί εικόνες συνωστισμού! Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και το άνοιγμα των συνόρων προς στήριξη της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας που δεν είναι άλλη από τον τουρισμό. Εφόσον με την πρόβλεψη και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας τονίζεται πως θα διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, γιατί υπάρχει τόσο έντονη και άσκοπη στοχοποίηση της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λες και οι φοιτητές των Δημοσίων Πανεπιστημίων είναι οι μοναδικοί που φέρουν τον ύψιστο κίνδυνο διασποράς του ιού! 

Σημειωτέον πως δεν είναι σκοπός μου να ταχθώ υπέρ ή κατά της εξ αποστάσεως ή της διά ζώσης εξεταστικής, σκοπός μου είναι να θέσω ερωτήματα και να διεκδικήσω απαντήσεις για την ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας! Προς τι αυτή η ολιγωρία και αδιαφορία των αρμοδίων φορέων για την ενημέρωση μιας ασφαλώς μη αμελητέας μερίδας πληθυσμού; 

Δεν αρκεί η λιτή διαβεβαίωση ότι το ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν θα χαθεί. Δεν αρκεί το ότι η εξεταστική θα διενεργηθεί. Πότε θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά – ίσως και άλλα πολλά- ερωτήματα της φοιτητικής κοινότητας;» αναρωτιέται ο φοιτητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

Πηγή: www.foititikanea.gr