Από σήμερα επιτρέπεται μετακίνηση εργαζόμενων στα νησιά σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν

Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, με απόφαση της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργείου Ναυτιλίας, επιτρέπεται η μετακίνηση προς τα νησιά, και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζόμενων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από σήμερα.

Η μετακίνηση των εν λόγω εργαζομένων μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και στην οποία θα αναγράφονται ξεκάθαρα και υποχρεωτικά τα εξής:

1.Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου/ εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ.

2. Το είδος της επιχείρησης του εργάζεται μαζί με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

3. Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί αυτό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 

5. Ο τόπος- νησί εργασίας.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο.