Σεντένο: «Να είμαστε ανοικτοί σε νέες λύσεις» | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Σεντένο: «Να είμαστε ανοικτοί σε νέες λύσεις»

Ο κ. Σεντένο, ο οποίος διατηρεί την ταυτόχρονη ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών της Πορτογαλίας, δήλωσε πως «αναπόφευκτα θα βγούμε από την κρίση με ένα επίπεδο χρέους πολύ υψηλότερο. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα και οι διαρκείς του επιπτώσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία κατακερματισμού».

Σχετικά με το πώς οφείλει να κινηθεί η Ευρωζώνη, επισήμανε τα εξής: «Υπάρχει μια συναίνεση στα κύρια στοιχεία της πολιτικής απάντησης σε αυτή τη φάση της κρίσης του κορωνοϊού: βελτίωση των συστημάτων υγείας, παροχή ρευστότητας την οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν και κάλυψη των εισοδημάτων των εργαζομένων που έχουν απολυθεί», εξήγησε. «Οφείλουμε να διερευνήσουμε μέτρα εφαρμογής των υφιστάμενων εργαλείων, αλλά πρέπει να είμαστε ανοικτοί στο να εξετάσουμε άλλες λύσεις, όταν τα πρώτα αποδειχθούν ανεπαρκή».

Οι «λύσεις» στις οποίες αναφέρεται ο κ. Σεντένο είναι η έκδοση κορωνο-ομολόγου, θέμα που αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των κρατών-μελών του οργανισμού. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Πορτογάλος οικονομολόγος εμφανίστηκε έτοιμος να προσφέρει διέξοδο στην απόσταση που παρατηρείται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.