Κορωνοϊός: Κλείνει τα σύνορα η Κύπρος

Το κλείσιμο των συνόρων της για δύο εβδομάδες ανακοίνωσε η Κύπρος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης, απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα τουριστών και επισκεπτών για 15 ημέρες. Ταυτόχρονα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 Απριλίου, ενώ διευκρινίστηκε ότι η απαγόρευση συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους άνω των 75 ατόμων αφορά και την εκκλησία.

Σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προέβη στα εξής μέτρα:

«Α. Από την 1η πρωινή της 15ης Μαρτίου και για περίοδο 15 ημερών σε πρώτη φάση, την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε πολίτη – ανεξαρτήτως υπηκοότητας – που δεν εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες:

● Κύπριοι πολίτες.

● Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

● Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.

● Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

● Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων τρίτωνς χωρών για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

● Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία

B. Όσον αφορά τα σημεία διέλευσης μεταξύ των ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών θα επιτρέπεται μόνο για άτομα, τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

● Κύπριοι πολίτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.

● Νόμιμα διαμένοντες στις ελεύθερες περιοχές.

● Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

Έκκληση προς το σύνολο του κυπριακού λαού, όπως κάνει χρήση του δικαιώματος διέλευσης σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Γ. Παρατείνεται η αναστολή φοίτησης στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας μέχρι την 10η Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτηρίων, το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας θα μεριμνήσει για την κάλυψη του εκπαιδευτικού προγράμματος».

Τέλος, ο κ. Αναστασιάδης κάλεσε τους πιστούς να μην συγκεντρώνονται στις εκκλησίες, επικαλούμενος τις βασικές αρχές της εκκλησίας που είναι «η αγάπη προς τον πλησίον, η αδελφοσύνη και ο σεβασμός προς το κοινωνικό σύνολο».