ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% το 2019

Με ρυθμούς ανάπτυξης 1,9% κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της χώρας έφτασε στα 194,4 δις ευρώ το 2019, έναντι 190,8 δις ευρώ το 2018. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και της Κομισιόν, καθώς στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού γινόταν λόγος για ανάπτυξης της τάξης του 2,2%, ενώ οι Βρυξέλλες προέβλεπαν ανάπτυξη που θα έφτανε το 2%.

Οι παράγοντες που ώθησαν την ανάπτυξη ήταν η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,1%, η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 0,7%, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,8%, με την ταυτόχρονη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,5%.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται ανάπτυξη 1% το τέταρτο τρίμηνο του 2019 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Μερικοί από τους λόγους που συνέβαλαν σ’ αυτό ήταν η αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,3%, η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 14,4%, η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1% και η μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,3%.

Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη από τρίμηνο προς τρίμηνο παρουσιάζει υστέρηση κατά 0,7%, κάτι που αποδίδεται στην αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 0,4%, στη μείωση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,5% και στην πτώση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 5%.