Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις μετακίνησης πολιτών μέσω του forma.gov.gr | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις μετακίνησης πολιτών μέσω του forma.gov.gr

Όλες τις βεβαιώσεις για να πηγαίνουν οι πολίτες όπου χρειάζονται από σήμερα, βρίσκονται στη πλατφόρμα forma.gov.gr η οποία τέθηκε σε λειτουργεία. 

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών μόνο για τους παρακάτω λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό απαιτείται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

 

Στο forma.gov.gr παρέχονται δύο βεβαιώσεις: Για εργασία το έγγραφο έχει τίτλο «βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου» και το άλλο έγγραφο που προβλέπει άλλες μετακινήσεις (που αναφέραμε παραπάνω) φέρει τον τίτλο «βεβαίωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών».

Εναλλακτικά ο άλλος τρόπος για να μετακινηθεί κάποιος είναι να στείλει sms στο 13033 όπου θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε δραστηριότητα. Το SMS θα είναι δωρεάν και οι πάροχοι διαγράφουν αυτόματα τα δεδομένα του πολίτη. Δεν θα κρατούν επομένως τα δεδομένα τους.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ο/Η εργαζόμενος/η  ________________________________________
του                                          ________________________________________
της εταιρείας/φορέα  ________________________________________
με αριθμό ταυτότητας           ________________________________________

είναι απαραίτητο να μετακινείται εντός των ορίων
της περιφέρειας                    ________________________________________

για λόγους εργασίας που αφορούν στην:

[           ]           ίδια εταιρεία / φορέα [           ]           άλλη εταιρεία / φορέα με:

Επωνυμία: ________________________________________
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου: ________________________________________
Τηλέφωνο υπεύθυνου: ________________________________________

Μεταξύ των ωρών:

_____ π.μ.     και       _____ π.μ.
_____ μ.μ.     και       _____ μ.μ.

Η ταυτοπροσωπία του ανωτέρου εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς του/της.

Υπογραφή

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο/Η υπογράφων-ούσα: ________________________________________

Ημ/νία γέννησης: ________________________________________

Διεύθυνση κατοικίας: ________________________________________

Ώρα μετακίνησης: ________________________________________

Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.)

ΜΕΡΟΣ Β’
Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Β3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Β5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

B6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου.

Τόπος _________________________ Υπογραφή____________________

Ημερομηνία _________________________

Ο/Η Δηλών-ούσα _________________________