Προ των πυλών η απεξάρτηση από τον λιγνίτη

Από τη θεωρία στην πράξη είναι αποφασισμένη να περάσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας τους υψηλούς στόχους που έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μέσα από το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Οι νέες πολιτικές περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου ΕΣΕΚ της περιόδου 2020-2030 που τίθεται άμεσα σε διαβούλευση ώστε να πάρει την τελική του μορφή τον επόμενο μήνα και να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για το νέο εθνικό σχεδιασμό που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις νέες πολιτικές για την απολιγνοτοποίηση, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην πράσινη ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, το 2030 η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας θα ανέρχεται σε  0% από 16,5% που έθετε το προηγούμενο ΕΣΕΚ.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια από ΑΠΕ προβλέπεται αύξηση της διείσδυσης στο 35%  στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από 31% που ήταν ο προηγούμενος στόχος.

Για το ίδιο διάστημα σε 14,5 γιγαβάτ υπολογίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικών και φωτοβολταϊκών από 13,4 γιγαβάτ. Αντίστοιχα, προβλέπεται μερίδιο ΑΠΕ από 61% έως 64%  στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας από 56% που έθετε ως όριο το προηγούμενο σχέδιο.

Για τον σχεδιασμό  αναμένεται να υποβληθούν σήμερα οι τελικές παρατηρήσεις από τα μέλη της αρμόδιας Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Τολμηρές αποφάσεις

Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει τολμηρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα,  προτείνεται μείωση των ρύπων κατά 40%  σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 (από -28%)  και κατά 54% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 (έναντι -46% στο προηγούμενο ΕΣΕΚ).

Το προσχέδιο δεν αναφέρεται στο ύψος των επενδύσεων της πράσινης ενέργειας όσο στα οφέλη για την εγχώρια προστιθέμενη αξία από τα έργα ΑΠΕ, τα οποία εκτιμώνται έως το 2030 σε 11 δις. ευρώ. Μεγάλη ανάσα θα φέρει η ανάπτυξη αυτή και στον τομέα της απασχόλησης. Συνολικά υπολογίζεται να δημιουργηθούν πάνω από 30.000  νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια ζωής 25 ετών και πάνω από 25.000 στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης.  Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε 10 δισ. ευρώ αύξηση της εγχώρια προστιθέμενης αξίας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός κανονιστικών παρεμβάσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα επιτρέψουν να αξιοποιηθεί το δυναμικό που υπάρχει για εξοικονόμηση ενέργειας ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 να περιοριστεί στα όρια που είχε το 2017, επιτυγχάνοντας στόχο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης άνω του 37%.

https://www.newmoney.gr/