Πρώτη κατοικία: 85.628 χρήστες εισήλθαν στην ειδική πλατφόρμα προστασίας | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Πρώτη κατοικία: 85.628 χρήστες εισήλθαν στην ειδική πλατφόρμα προστασίας

Πάνω από 80.000 χρήστες έχουν εισέλθει διαδικτυακά στην ειδική πλατφόρμα προστασίας της 1ης κατοικίας. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους κατά την ολοκλήρωση της 9ης εβδομάδας λειτουργίας του συστήματος.

Ειδικότερα, τα στοιχεία του οργανισμού φανερώνουν τα εξής δεδομένα:

– 85.628 χρήστες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα.

– 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει την ετοιμασία της αίτησης.

– 32 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

– 2 προτάσεις ρύθμισης έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η αποδοχή από τους δανειολήπτες.