ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο του 2019

Στο 1,9% υπολογίζεται η ανάπυξη για το β’ τρίμηνο του 2019. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 εκτιμάται στο 1,1%.

Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των δύο τριμήνων βρίσκεται στο 0,8%, ενώ για το διάστημα από το 4ο τρίμηνο του 2018 μέχρι το 10 τρίμηνο του 2019 βρίσκεται στο 0,2% (1,7%).

Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2019 θα χρειαστεί να γίνει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου η ελληνική οικονομία να πιάσει τους αναπτυξιακούς στόχους.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη του 1,9% υπήρξε αποτέλεσμα των παρακάτω παραγόντων:

– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018. 

– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018.

– Αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης από το 1ο στο 2ο τρίμηνο οφείλεται στα εξής στοιχεία:

– Αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019 της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης.

– Αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019 των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

– Αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

– Μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.