ΕΕ: Σχέδιο για κατανομή 780 εκατ. ευρώ σε περίπτωση άτακτου Brexit

Μέτρα κατά των άμεσων συνεπειών ενός Brexit χωρίς συμφωνία ετοιμάζεται να λάβει η ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο οργανισμός είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει ποσό 780 εκατ. ευρώ προς τις χώρες που πληγούν περισσότερο από ένα ασύντακτο Brexit.

Το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων αναμένεται να προέλθει από τα Ταμεία Αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από το Ευρωπαïκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο αποτελεί διευκόλυνση προς όσους έμειναν άνεργοι λόγω σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών.

Πολλοί εκτιμούν ότι χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία είναι πιθανό να δοκιμαστούν περισσότερο από ένα Brexit χωρίς συμφωνία.