Οι αλλαγές στις απολύσεις | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Οι αλλαγές στις απολύσεις

Μεταβολές στον θέμα των απολύσεων έρχονται με το νόμο για την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης.

Πλέον, το καθεστώς επιστρέφει στα επίπεδα πριν από τον Μάïο του 2019, περίοδο κατά την οποία είχε εισαχθεί η κατάργηση της αναιτιολόγητης απόφασης. Σύμφωαν με αυτό, ο εργοδότης είχε το δικαίωμα να απολύσει έναν εργαζόμενο χωρίς να υποχρεούται να επικαλεστεί κάποιο λόγο, καταβάλλοντας μια αποζημίωση.

Το καθεστώς της αιτιολογημένης απόλυσης ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία κλπ.

Σύμφωνα με το καθεστώς της αιτιολογημένης απόλυσης, ο εργοδότης καλείται να αποδείξει τον λόγο της απόλυσης ενός εργαζομένου, καθιστώντας την πιο δύσκολη.

Με το νέο καθεστώς η απόλυση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αιτιολογικό. Βεβαίως, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την νόμιμη αποζημίωση στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια και να αποδείξει την καταχρηστικότητα της απόλυσης. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο ίδιος θα μπορεί να επαναπροσληφθεί.