Ελληνικό: Τροπολογία για την επιτάχυνση της επένδυσης κατέθεσε η κυβέρνηση

Τροπολογία για την επιτάχυνση της επένδυσης στο Ελληνικό κατέθεσε η κυβέρνηση. 

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει την τροποποίηση των διατάξεων νόμου του 2012 αναφορικά με τον καθορισμό των όρων δόμησης για την κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά.

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζει το ύψος των υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός ζώνης 100 μέτρων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.