Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα ενίσχυσης προς τους ανέργους ηλικίας 18-66 ετών προγραμματίζει να εισάγει ο ΟΑΕΔ. Η πρωτοβουλία αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ημέρα δημοσίευσης του προγράμματος και μετά.

Η βοήθεια διαρκεί 12 μήνες, ενώ οι συμμετέχοντες οφείλουν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη λήψη της βοήθειας.

Τα ποσά έχουν ως εξής:

– μέχρι 12.000 ευρώ σε επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου πάνω από 51%

– μέχρι 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που έχουν στη διάθεσή τους το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου

– μέχρι 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που έχουν στη διάθεσή τους το 1/3 του ετιαρικού κεφαλαίου