ΕΦΕΤ: Πρόστιμα €188.975 σε 12 επιχειρήσεις τροφίμων

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 11η / 28 – 6 – 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε 12 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους € 188.975.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, χονδρικής πώλησης αλιευμάτων, παρασκευής κιμά και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για

• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
• Παραπλανητική επισήμανση.
• Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής.
• Διάθεση νοθευμένων τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr