Κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΕΗ λόγω χρεών - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΕΗ λόγω χρεών

Άμεσος είναι ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης για την ΔΕΗ. Η άλλοτε κραταιά επιχείρηση ηλεκτρισμού αντιμετωπίζει οικονομικό αδιέξοδο λόγω των χρεών που έχουν σημειωθεί.

Οι αρμόδιοι της Ernst & Young, οι οποίοι έχουν υπό την επίβλεψή τους την κατάσταση της εταιρείας, διαπιστώνουν τις δυσχέρειες. 

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση ελέγχου, «με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους…. υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Λιγνιτικές μονάδες

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η πώληση των λιγνιτικών μονάδων. 

Παρά τον προγραμματισμό για υποβολή δεσμευτικών προσφορών στις 6 Μαΐου, θεωρείται δύσκολο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ώστε να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων από τους υποψήφιους επενδυτές. Την Μ. Τρίτη εγκρίθηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας του διαγωνισμού.

Μετά την αποτίμηση των δύο προς πώληση μονάδων, προέκυψε ζημία απομείωσης 236 εκ. ευρώ και 246 εκ. ευρώ 

Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση με αναλυτές για την οικονομική παραγματικότητα της επιχείρησης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης συνέδεσε την επιτυχία του διαγωνισμού για την πώληση λιγνιτικών μονάδων, με τη μείωση των ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής που διατίθεται μέσω δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) σε τιμές που είναι κάτω του κόστους.