Σύνολο, υποσύνολα και μονάδα! | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Σύνολο, υποσύνολα και μονάδα!

Ελευθερία είναι όταν το σύνολο σέβεται τη μονάδα.

Δημοκρατία είναι όταν η μονάδα σέβεται το σύνολο.

Ισότητα είναι όταν το σύνολο αντιμετωπίζει με τον ίδιο σεβασμό όλα του τα μέλη

Δικαιοσύνη είναι όταν τα τρία προηγούμενα λειτουργούν αρμονικά μέσα στο σύνολο.

Δικαίωμα είναι η απαίτηση της μονάδας ως προς στο σύνολο να της προσφερθούν τα απαραίτητα αυτά αγαθά.

Ευθύνη είναι όταν η μονάδα έχει καρπωθεί τα αγαθά αυτά και είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την ποιότητα τους από τη φθορά.

Λαϊκισμός είναι όταν η μονάδα δεν αντέχει την ευθύνη που της δόθηκε ψάχνοντας να βρει ενόχους για την φθορά που προκάλεσε, με αποτέλεσμα όσο μειώνονται οι ευθύνες της, δηλαδή η κυριαρχία της ,τόσο ροκανίζεται η ελευθερία.

Κρατισμός είναι όταν η μονάδα έχει ανάγκη να ανήκει σε υποσύνολα μεγάλα ή μικρά με λιγότερες ευθύνες και περισσότερα προνόμια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανισότητα

Η ανάγκη αυτή γεννήθηκε από την ανασφάλεια και την αδυναμία της μονάδας να διαχειριστεί τον εαυτό της μέσα στο σύνολο.

Έτσι λειτουργεί εις βάρος των υπολοίπων που ανταπεξέρχονται με ικανότητα και υπευθυνότητα.

Το σύνολο υποχρεούται να διατηρεί την ανεξαρτησία της μονάδας σπάζοντας τα υποσύνολα.

Πρόνοια είναι η υποχρέωση του συνόλου να περιθάλπει τις μονάδες εκείνες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μέσα στο σύνολο, διότι η ανισότητα έχει δύο όψεις και το δικαίωμα πάντα παραμένει.

Όσο πιο προνομιούχα είναι τα υποσύνολα, τόσο λιγοστεύει η δύναμη του συνόλου να περιθάλπει εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Λαϊκισμός και κρατισμός μαστίζουν Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να φθείρεται η ποιότητα της δημοκρατίας και η δύναμη της οικονομίας.

 

Μάριος Λουκάς